A Baross Gábor Műszaki Szakkollégiumról

A Baross Gábor Műszaki Szakkollégiumról

A szakkollégium ünnepélyes megalakulására 2002. október 15-én került sor a Széchenyi István Egyetem V.I.P. termében,
melyen Prof. Dr. Szalay Gyula oktatási rektorhelyettes és Prof. Dr. Koren Csaba az Építési és Környezetmérnöki Intézet igazgatója mondott köszöntőt. Méltatták a kezdeményezés jelentőségét és a névadó Baross Gábor
életművét, előrelátását, sokoldalúságát. A megnyitó óta eltelt évek során szakkollégiumunk eredményesen működött és szeretettel várjuk a jövendőbeli lelkes tagokat is.

Céljaink

A Baross Gábor Műszaki Szakkollégium célja, hogy lehetőséget biztosítson tagjainak gyakorlatorientált ismeretek megszerzésére az építészet, a műtárgyépítés, a környezetvédelem és a települések világából - hazai és nemzetközi kitekintéssel.

A szakkollégium tagjaiként mindannyian azért tevékenykedünk, hogy egy olyan hasznos szervezetet hozzunk létre, amely kitűnik szakmai igényességével, színvonalas képzési rendszerével. A szakkollégium a szakmai életben is fennmaradó, tartós kapcsolatokat hoz létre; büszke lehet hagyományaira; és amelyben a szervezet iránti tenni akarás generációról generációra öröklődik. Ahol életre szóló élményt jelent tagnak lenni.

Reményeink szerint szakkollégiumunk tagjai - az anyaegyetem képzési rendszerét kiegészítve - komoly, elmélyült tanulást és kutatást végeznek (TMDK, laboratóriumi munka) az őket érdeklő speciális témákban (pl. építőművészet, települések világa, a műszaki élet elméleti és gyakorlati kérdései, stb.) A tagok a kollégiumban "kis falut" alkotva együtt laknak, így biztosított az aktív közösségi élet és a tanulás, kutatás folyamatossága is.

A szakkollégium segíti és ösztönzi diákjait az Európai Unió által támogatott programokban való részvételre, különös tekintettel a külföldi félváthallgatásokra (ERASMUS PROGRAM) és külföldi szakmai gyakorlatokra (LEONARDO PROGRAM).

Működésünk alapja

A tagok lelkesedése és szervező munkája nem lenne elég a szervezet működtetéséhez, életben tartásához. Fontos a szervezethez közel álló szakértői, oktatói réteg önzetlen támogatása. Szeretnénk bevonni a szakmai-, üzleti életben tevékenykedő szakembereket és az egyetemi oktatókat, akik elvállalják előadások tartását, kurzusok vezetését, átadva nekünk azt a tudást, melyet hosszú évek munkájával szereztek meg. - Az önszerveződés és a meghívott szakemberek mellett a szakkollégium harmadik pillérét szponzoraink és a különféle pályázati források jelentik.

A szakkollégium működését a Szervezeti és Működési Szabályzat írja le részletesen.

Szakmai tevékenységek, vállalások

Célunk a gondos szakmai munka, sőt a színvonal folyamatos emelése a többlet-vállalások által. Szakmai érdeklődésünk négy fő szakterületre összpontosul: az építészet, a műtárgyépítés, a környezetvédelem és a települések világa. világából Véleményünk szerint e szakterületekre a jövő mérnökének fokozott rálátással kell lennie, hogy tevékenysége kellően komplex, körültekintő és magalapozott legyen. Mondhatnánk úgy is, hogy a két világháború között létezett kultúrmérnök szakterületeit próbáljuk összefogni, ápolni. A szakkollégium lehetőséget nyújt arra, hogy tagjai az érdeklődésüknek megfelelő területeken elmélyedjenek. Magas szintre fejleszthetik tudásukat és tapasztalatokat szerezhetnek, ezáltal jobban meg tudnak feleni a majdani munkahelyük által támasztott követelményeknek. Terveink közt van szorosabb kapcsolatok kiépítése az egyetemünkön működő közgazdász és jogász szakkollégiumokkal, egymás munkájának szerepének valós megismerése céljából.

A kedvelt szakterületen való elmélyülés mellett minden tagunktól elvárjuk, hogy további szakterületeken is szerezzenek hasznos ismereteket. A tagok belépésükkel vállalják, hogy évente egy munkát készítenek a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciára (TMDK).

Kurzusok

A szakmai tevékenység keretét a féléves kiscsoportos kurzusok képezik, ahol a meghívott szakemberek segítségével feldolgozunk egy számunkra érdekes témát (pl. munkaszervezés, autópálya-építések, vasútfejlesztés, építészeti- és környezetvédelmi eljárások, vidékfejlesztés, európai uniós infrastruktúra építési támogatások stb). Az elméleti vagy gyakorlati kurzusok elvégzése után a tanulságokat, tapasztalatokat írásbeli vagy szóbeli beszámoló során foglaljuk össze. - A szakkollégiumi számítógépteremben ARCHLINE cad-oktatás illetve Autodesk REVIT Building oktatás is folyik.

Külföldi tapasztalatszerzés

A szakkollégium segíti és ösztönzi diákjait az Európai Unió által támogatott programokban való részvételre. A külföldi félváthallgatások (ERASMUS PROGRAM) illetve külföldi szakmai gyakorlatok (LEONARDO PROGRAM) során a hallgatók különösen értékes szakmai, tudományos és kulturális tapasztalatokat szerezhetnek. Szakmai nyelvismeretük megerősödik, az önálló munkavégzési és a csapatmunkában való részvételi készségük egyaránt fejlődik. Olyan szemléletmódra tehetnek szert, amelynek megszerzése hagyományos szakmagyakorlással nem, vagy csak évtizedeken keresztül érhető el. Képesek lesznek majd aktívan részt venni Európa munkaerő-áramlásában is.