Random Klub Története

Múlt

„Építészhallgatókként meggyőződésünk, hogy egy iskola akkor válik igazán egyetemmé, amikor születésének pillanatában keletkezik olyan többlet, mind kulturális, mind tudományos illetve szakmai téren, ami maradandó, előremutató érték tud lenni…”

(Az építész klub alapítói)

A történet 2003 tavaszán kezdődött, amikor is a győri egyetem építészhallgatói meghívást kaptak a BME első nemzetközi alkotóhetére. Ekkor egy éves volt az egyetemi építészoktatás.
A hét keretein belül a középülettervezési tanszék és Cságoly tanár úr szervezésében egy építészeti filmvetítést szervezett, a győri illetve egy kisebb létszámú BME-s építészhallgatók részére. Az est neve építész klub lett, amelyen a győri egyetemről Czigány Tamás is részt vett.
Az este nagyon jól sikerült, Czigány Tamás felvette és utána többször is emlegette, hogy jó lenne egy ilyen klub győrben is, így hát tulajdonképpen ő tekinthető a győri Építész Klub szellemi szülőatyjának.
A kezdeményezést két másodéves építészhallgató, Baló Dávid és Sipos Gergely indította el. A gondolat az volt, hogy a Klub ne egy steril iskolai környezetben működjön, így lett az Építész Klub székhelye a Rómer Ház underground klubja, Hartyándi Jenő, a Mediawave kulturális fesztivál igazgatójának támogatásával.
A győri Építész Klub rendezvénysorozat 3 éves története folyamán a havi rendszerességgel rendezett előadásokon tulajdonképpen felvonultatta az építészet és a társművészetek elismert, közízlést befolyásoló hazai képviselőit, ilyen módon hozzájárulva ahhoz, hogy egyetemünk hallgatói, építészek, szakmabeliek illetve az érdeklődő laikusok szélesebb perspektívával, magasabb szintű tudással magabiztosan álljanak meg és szemlélődjenek a ma világában.
Meghívott előadók voltak, többek között: Varga F. István, Czigány Tamás, Skardelli György, Minusplus, Pelényi Margit, Cságoly Ferenc, Gunther Zsolt, Zsuffa – Kalmár, Csete György, Karácsony Tamás, Golda János, Sándor János, Pethő László, Földes László, Bánáti – Hartvig, U. Nagy Gábor, Sólymos Sándor, Réz András esztéta.

Jelen

A tavalyi évben, szintén másodévesként vettük át teljes egészében az Építész Klub szervezését, az építőmérnök hallgatókkal karöltve. Nehéz dolgunk volt. Meg kellett őrizni az Építész Klub, már-már patinás hírnevét, célkitűzéseit és hagyományait továbbvinni, anélkül hogy a színvonal kicsit is esne, s nem utolsó sorban a „régebbiek” számára is változatos programsorozatot tudjunk kínálni.
Nagy döntést hoztunk. Megegyeztünk abban, hogy akkor leszünk igazán hűek a Klubhoz, ha ebben a teljesen megváltozott rendszerben egy új nevet adunk neki, s nem egy új építész klubot akarunk csinálni, hanem szellemi tőkéjét átmentve alakítjuk tovább a szervezetet. Hosszas keresgélés után a Random név mellett döntöttünk.
A Random Klub legnagyobb feladatának azt tartja, hogy az Építészklub által prezentált hazai kortárs építészeti és művészeti értékek mellett külföldi alkotók és építészek meghívásával felzárkózhasson egy európai szintű áramlatba, melynek első lépésként a Leonardo programmal külföldre eljutott diákokat befogadó irodákat mutatnánk be.
Egy másik szintén megoldásra váró probléma lenne, Győrben is beindítani egy aktív építészeti kommunikációt, ahol legnagyobbrészt nemcsak egyetemi hallgatók, hanem a nem szakmabeli nyilvánosság is képviseltetné magát. Ahogy több példát találunk erre pesten is (KÉK, Építészet Hónapja).
A Klub előadásai mindig is barátságos hangulatba folynak. Ehhez nagyban hozzájárult a győri építészoktatás kis létszámú, műtermi foglalkozású képzésének közössége. Egy évfolyamon körülbelül 40 diák tanul, melynek nagy előnye, hogy mind az oktatókkal, mind a szaktársakkal közvetlenebb viszonyt lehet kialakítani. Az előadások általában csütörtök este zajlanak a már említett Rómer házban, megpróbálva minél távolabb helyezni a különböző leadásoktól, Zh-k tól. Az előadásokon való részvétel legfontosabbika, hogy SOSE KERÜLJ MESSZE A LEKVÁROSKENYÉRTŐL! Az összejövetel underground hangulatához nemcsak a hely, a társaság járul hozzá, hanem az előkészületek, a közös lekváros és hagymás-zsíros kenyerek elkészítése a terem berendezése, valamint a technika felvonultatása. Jó alkalom ez az elsősöknek bekapcsolódni a felsőbb évesek köreibe és nem utolsó sorban kapcsolatokat kialakítani nemcsak saját tanárainkkal, hanem az előadóval is, akit minden esetben invitálunk előadása után egy sörözéssel egybekötött kötetlen beszélgetésre.